Σκαλιστήρι πεντάσειρο με λιπασματοδιανομέα

02.11.2012
Written by: Stefanos Milonas
Εμφανίσεις: 1444

Σπαστό ,έκαστο ανεξάρτητο, άνευ υδραυλικού συστήματος.


Σπαστό ,έκαστο ανεξάρτητο, άνευ υδραυλικού συστήματος.